Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


29.04.2010

Постанова № 33-ЗП

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Запорізьке ТУ


ПОСТАНОВА № 33-ЗП

м.Запоріжжя

2010-04-29

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР, Здоронок Г.І., на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо відкритого акціонерного товариства “запорізьке автотранспортне підприємство 12329” (скорочене найменування: ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329”, місцезнаходження: шосе Південне, 66, м. Запоріжжя, 69008; р/р № 2600001752755 в Філії “Укрексімбанк”, м. Запоріжжя, МФО 313979, код ЄДРПОУ: 03114164, тел./факс: (061) 2220898/2220894) в присутності головного спеціаліста-юрисконсульта відділу розслідування та правозастосування Полуляха Сергія Юрійовича,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2010 на підставі розгляду річної інформації ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” за 2008 рік, наданої до Запорізького територіального управління ДКЦПФР 21.05.2009 за вх. № 1520/02, провідним спеціалістом відділу аналізу та корпоративних фінансів Запорізького територіального управління ДКЦПФР Колот І.В., яка діє на підставі доручення від 11.01.2010 № 8/д, виданого начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І., порушено справу у відношенні ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” за фактом порушення вимог законодавства про цінні папери, а саме: ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” не скликало загальні збори акціонерів у 2008 році, що є порушенням вимог ч.5 ст. 159 Цивільного кодексу України та ч.1 ст.45 Закону України “Про господарські товариства”. 19.04.2010 Колот І.В. складений акт № 27-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329”. Дане правопорушення скоєно вперше. Представник емітента для підписання акту не з’явився. Пояснення голови правління ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329”Плисенка А.В., надані листом від 15.04.2010 вих. 1/120 (вх. №645/04 від 15.04.2010), згідно до яких товариство повідомило наступне. Загальні збори акціонерів у вказаний період не проводились через нестачу грошових коштів з таких причин: ВАТ “запорізьке автотранспортне підприємство 12329” виконує перевезення населення міста за регульованим тарифом, що не покриває витрат на забезпечення транспортного процесу, без компенсації втрат, оскільки дотація на вказані цілі бюджетом не передбачена. Тарифи на перевезення пасажирів на міських маршрутах не переглядалися облдержадміністрацією з квітня 2000, при чому ціна пального та запасних частин збільшилась в декілька разів. Крім того, автопідприємство перевозить пасажирів, що користуються згідно діючого законодавства правом безкоштовного проїзду в громадському транспорті ( 8 категорій, що в процентному відношенні до загальної кількості перевезених пасажирів складають 35 %), та є планово-дотаційним. Однак, фінансування автоперевезень здійснюється за залишковим принципом, в результаті чого субвенція, що виділяється з бюджету, не достатня для повного покриття не тільки фактичних, а навіть і розрахункових. Так, станом на 01.01.2008 заборгованість бюджету перед АТП з урахуванням недофінансування минулих звітних періодів склала 1 386,0 тис. грн. За 2007 рік підприємство недоотримало 263,0 тис. грн. субвенції. Вказані обставини призвели до того, що підприємство за підсумками 2007 року отримало від’ємний фінансовий результат – збитки в розмірі 378,7 тис. грн. Відповідно, у 2008 заборгованість бюджету перед АТП склала 475,0 грн., а збитки – 770,0 тис. грн., що призвело до вкрай складного фінансового стану підприємства. Одночасно повідомляємо, що з метою усунення правопорушення на ринку цінних паперів до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, що будуть проведені в червні поточного року в обов’язковому порядку включаються питання, що підлягали розгляду на зборах у 2008 році. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 27-ЗП від 19.04.2010 було направлено на адресу товариства, що підтверджується поштовою квитанцією від 20.04.2010. Постановою, винесеною начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І. 19.04.2010, розгляд справи було призначено на 29.04.2010, про що товариству повідомлено своєчасно рекомендованим листом, що підтверджується поштовою квитанцією від 20.04.2010. На розгляд справи представник товариства не з’явився. В процесі розгляду справи встановлено наступне. Згідно до ч. 5 ст. 159 ЦК України та ст. 45 Закону України “Про господарські товариства” загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” не скликало загальні збори акціонерів у 2008 році, що є порушенням вимог ч.5 ст. 159 Цивільного кодексу України та ч.1 ст.45 Закону України “Про господарські товариства”, що в свою чергу призводить до порушення прав акціонерів на участь в управлінні товариством, передбачених ст. 10 Закону України “Про господарські товариства” та ст. 116 Цивільного кодексу України. Пояснення голови правління підтверджують факт правопорушення. Враховуючи вищевикладене та на підставі п. 5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. 1.13. р. XVII Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007р. № 2272 (зі змінами),

ПОСТАНОВИВ:

За порушення законодавства про цінні папери винести відкритому акціонерному товариству “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” попередження. Постанова набирає чинності з моменту її винесення. Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.