Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


03.10.2007

Постанова № 234 -ЗП

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Запорізьке ТУ


ПОСТАНОВА № 234 -ЗП

м.Запоріжжя

2007-10-03

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР Власов В’ячеслав Геннадійович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо відкритого акціонерного товариства “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” (далі – ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329”) (місцезнаходження: 69008 м. Запоріжжя, Південне шосе, 66, р/р № 26005416605 в АБ “Металург”, МФО 313582, код ЄДРПОУ: 03114164, тел./ф. (061) 222-08-93, 22-08-96) в присутності головного спеціаліста-юрисконсульта відділу розслідування та правозастосування Мануйлової Н.Ю.,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2007 р. у процесі розгляду річного звіту за 2006 рік, наданого ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” (вх. № 1090/02 від 17.04.2007 р.) головним спеціалістом відділу аналізу та корпоративних фінансів Камановою П.Г., яка діє на підставі доручення від 09.01.2007р. № 7/д, виданого начальником Запорізького теруправління ДКЦПФР Власовим В.Г., було порушено справу у відношенні ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” за фактом порушення вимог законодавства про цінні папери, а саме: Згідно даних, наведених у формі річного звіту ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” за 2006 рік “Розрахунок вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами за станом на кінець звітного 2006 року”, вартість чистих активів станом на 31.12.2006 року становила 46358,9 тис. грн., а розмір зареєстрованого статутного капіталу товариства станом на 31.12.2006 р. складав 51032,1 тис. грн. Отже, розмір чистих активів ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” на кінець звітного 2006 року був менший від розміру його зареєстрованого статутного капіталу на цю ж дату. Товариство не здійснило дій щодо зменшення статутного капіталу або ліквідації, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. 17.09.2007 р. Каманова П.Г. складений акт № 230-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329”. Під час складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів представником товариства ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329”, Бистрової О.С. за підписом голови правління в листі від 14.09.2007р. № 1/498були надані пояснення, згідно до яких: “З приводу зменшення вартості чистих активів ВАТ ”Запорізьке автотранспортне підприємство 12329 ” станом на 31.12.2006р. нижче розміру зареєстрованого статутного капіталу товариства пояснюємо: ВАТ ”Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” виконує перевезення населення міста за регульованим тарифом, що не покриває витрат на забезпечення транспортного процесу без компенсації втрат, оскільки дотація на вказані цілі бюджетом не передбачена. Тарифи на перевезення пасажирів на міських маршрутах не переглядалися облдержадміністрацією з квітня 2000 р., при цьому, ціна пального та запасних частин збільшилась в декілька разів. Крім того, автопідприємство перевозить пасажирів, що користуються згідно діючого законодавства правом безкоштовного проїзду в громадському транспорті, та є планово-дотаційним. Однак, фінансування автоперевезень здійснюється за залишковим принципом, в результаті чого субвенція, що виділяється з бюджету, не достатня для повного покриття не тільки фактичних, а навіть і розрахункових збитків. Так, станом на 01.01.2006р. заборгованість бюджету перед АТП з урахуванням недофінансування минулих звітних періодів склала 9605,7 тис. грн. За 2006 рік недоотримані 1231,9 тис. грн. субвенції. Вказані обставини призвели до того, що підприємство за підсумками 2006 року отримало від’ємний фінансовий результат – збитки в розмірі 1010,0 тис. грн., а з урахуванням непокритих збитків минулих звітних періодів – в розмірі 4673,2 тис. грн., який і дав показник в рядку 380 річного балансу, який не відображає реального стану чистих активів. Насправді ж активи підприємства з моменту формування статутного капіталу збільшилися на суму придбаних основних фондів – 5,9 млн. грн. За умови достатнього фінансування на покриття збитків чисті активи перевищували б розмір зареєстрованого статутного капіталу. Тобто, ця різниця викликана об’єктивними причинами та не залежить від АТП. Враховуючи роботу, що проводиться підприємством з метою погашення бюджетної заборгованості, та іншими заходами адміністрації, ліквідація різниці між вартістю чистих активів та розміром статутного капіталу ВАТ планується за результатами 2007 року. Прошу врахувати наведене при прийнятті рішення по правопорушенню на ринку цінних паперів”. Постановою начальника Запорізького теруправління ДКЦПФР Власова В.Г. від 19.09.2007р. про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів призначено розгляд справи на 03.10.2007р., про що товариству повідомлено замовленим листом, що підтверджено квитанцією до реєстру відправлених листів від 20.09.2007р. На розгляд справи представник товариства не з’явився. В процесі розгляду справи встановлено наступне. Згідно даних, наведених у формі річного звіту ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” за 2006 рік “Розрахунок вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами за станом на кінець звітного 2006 року”, вартість чистих активів станом на 31.12.2006 року становила 46358,9 тис. грн., а розмір зареєстрованого статутного капіталу товариства станом на 31.12.2006 р. складав 51032,1 тис. грн. Отже, розмір чистих активів ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” на кінець звітного 2006 року був менший від розміру його зареєстрованого статутного капіталу на цю ж дату. Товариство не здійснило дій щодо зменшення статутного капіталу або ліквідації, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Відповідно до ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов`язано оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. Отже, законодавець зобов’язує товариство або зменшити розмір статутного капіталу, або, якщо це неможливо, ліквідуватися. На момент розгляду ВАТ “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” не здійснило жодної дії, передбаченої даною нормою права, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 155 ЦК України. Враховуючи вищевикладене та на підставі п. 5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” № 448/96-ВР від 30.10.96р.,

ПОСТАНОВИВ:

За порушення законодавства про цінні папери винести відкритому акціонерному товариству “Запорізьке автотранспортне підприємство 12329” попередження. Постанова набирає чинності з моменту її винесення. Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.