Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 03114164
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 04/06/2004
Дата публікації 07/06/2004
Найменування емітента* ВАТ "Запорiзьке автотранспортне пiдприємство 12329"
Юридична адреса* 69007, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, Пiвденне шосе, б. 66
Керівник* Плисенко Анатолiй Васильович - Голова правлiння
Контактна особа* д/н - д/н. Тел: 0612 346732 345291
E-mail* д/н
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
03114164 04/06/2004 0 Член правлiння Максимяк Юрiй Йосипович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 0 Член правлiння Скляров Григорiй Андрiйович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 1 Член правлiння Атамась Анатолiй Iванович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 1 Член правлiння Кузьменко Сергiй Михайлович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 0 Член Ревiзiйної комiсiї Сороколiт Раїса Анатолiївна 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 0 Член Ревiзiйної комiсiї Iксаренко Михайло Сергiйович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Представник РВ ФДМУ 99.9 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Максимяк Юрiй Йосипович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Москаленко Ганна Федорiвна 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 0 Голова ревiзiйної комiсiї Насонова Катерина Михайлiвна 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 0 Член правлiння Максимяк Юрiй Йосипович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 0 Член правлiння Скляров Григорiй Андрiйович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 1 Член правлiння Атамась Анатолiй Iванович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 1 Член правлiння Кузьменко Сергiй Михайлович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 0 Член Ревiзiйної комiсiї Сороколiт Раїса Анатолiївна 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 0 Член Ревiзiйної комiсiї Iксаренко Михайло Сергiйович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Представник РВ ФДМУ 99.9 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Максимяк Юрiй Йосипович 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Москаленко Ганна Федорiвна 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi
03114164 04/06/2004 0 Голова ревiзiйної комiсiї Насонова Катерина Михайлiвна 0 На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3 вiд 04.06.04) звiльнено з посади членiв правлiння Максимяк Ю.Й. За власним бажанням та Скляров Г.А. У зв'язку зi смертю, замiсть них призначено Кузьменко С.М. Та Атамась А.I. Обрано членiв Ревi