Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.04.2013
Дата публікації 29.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* приватне акціонерне товариство «Запорізьке автотранспортне підприємпство 12329»
Юридична адреса* Україна, 69008, Південне шосе, 66, м. Запоріжжя
Керівник* Вайло Сергій Вікторович - виконуючий обов'язки голови правління ПрАТ «ЗАТП 12329». Тел: 0612220899
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»
Організаційно – правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03114164
Місцезнаходження емітента Україна 69008 м. Запоріжжя Південне шосе, 66
Міжміський код, телефон та факс емітента (061) 222-09-01, факс (061) 222-08-99
Електронна поштова адреса емітента atp_12329@inbox.ru
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.atp12329.com
Дата вчинення дії 29 квітня 2013 року
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
29 квітня 2013 року загальними (черговими) зборами акціонерів ПрАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» (протокол № 10) були звільнені наступні посадові особи емітента у зв’язку з необхідністю їх переобрання згідно вимог законодавства.
2.1. голова правління Плисенко Анатолій Васильович (паспорт СА 758979 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 05.05.1998 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0003%.
2.2. заступник голови правління Педак Олег Юрійович (паспорт СВ 679773 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорізькій області 20.06.2002 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %.
2.3. член правління Вайло Сергій Вікторович (паспорт СВ 924043 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорізькій області 15.04.2005 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %).
2.4. член правління - головний бухгалтер правління Лахіна Анастасія Олександрівна (паспорт СВ 900910 виданий Ленінський РВ УМВС України у Запорізькій області 08.02.2005 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %.
2.5. член правління Атамась Анатолій Іванович (паспорт СВ 034931 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорізькій області 12.08.1999 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %.
2.6. голова наглядової ради акціонер Самелюк Ірина Францівна (паспорт СА 214333 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорізькій області 14.09.1999 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %.
2.7. член наглядової ради, акціонер – юридична особа товариство з обмеженою відповідальністю «Фортранс Ліз» (код за ЄДРПОУ 34640822, частка в статутному капіталі – 99.9893 %).
2.8. член наглядової ради акціонер Бєлєцький Петро Єфремович (паспорт СВ 061785 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 21.09.1999 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0001 %.
2.9. голова ревізійної комісії Чучко Валентина Миколаївна (паспорт СЮ 055413 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 01.11.2007 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0001 %.
2.10. член ревізійної комісії Руденко Олександр Васильович (паспорт СВ 191511 виданий Шевченківським РВ УМВС України у Запорізькій області 30.03.2000 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0001 %.
2.11. член ревізійної комісії Коломоєць Володимир Семенович (паспорт СА 898217 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорізькій області 19.10.1998 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0002 %.
Всі звільнені посадові особи займали посади з 09.07.2010 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини зазначені особи не мають.

29 квітня 2013 року загальними (черговими) зборами акціонерів ПрАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» (протокол № 10) були призначені наступні посадові особи емітента у зв’язку обранням нового складу органів управління та контролю емітента:
2.12. виконуючий обов’язки голови правління на строк до призначення постійного керівника правління Вайло Сергій Вікторович (паспорт СВ 924043 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорізькій області 15.04.2005 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %. До призначення обіймав посади спеціаліста, начальника служби перевезень, члена правління емітента.
2.13. член правління - головний бухгалтер Лахіна Анастасія Олександрівна (паспорт СВ 900910 виданий Ленінський РВ УМВС України у Запорізькій області 08.02.2005 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %. До призначення обіймала посаду бухгалтера, головного бухгалтера, члена правління емітента.
2.14. заступник голови правління Атамась Анатолій Іванович (паспорт СВ 034931 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорізькій області 12.08.1999 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %. До призначення обіймав посади майстра, начальника АРМ, начальника виробництва, головного інженера, члена правління емітента.
2.15. член правління Фокін Сергій Михайлович (паспорт СА 367214 виданий Шевченківським РВ УМВС України у Запорізькій області 19.12.1996 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %. До призначення на посаду проходив службу в органах ДАЇ ГУМВС України в Запорізькій області, обіймав посаду заступника голови правління емітента з безпеки руху та охорони праці.
2.16. член правління Медведєва Юлія Володимирівна (паспорт СА 157230 виданий Шевченківським РВ УМВС України у Запорізькій області 21.03.1996 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %. До призначення на посаду працювала начальником відділу кадрів емітента.

2.17. член наглядової ради емітента акціонер – юридична особа товариство з обмеженою відповідальністю «Фортранс Ліз» (код за ЄДРПОУ 34640822, частка в статутному капіталі – 99.9893 %.
2.18. член наглядової ради емітента акціонер Самелюк Ірина Францівна (паспорт СА 214333 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорізькій області 14.09.1999 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %. До призначення обіймала посади юрисконсульта та члена наглядової ради емітента.
2.19. член наглядової ради емітента акціонер Плисенко Анатолій Васильович (паспорт СА 758979 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 05.05.1998 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0003%. До призначення обіймав посаду начальника відділу, заступника директора, голови правління емітента.
2.20. член ревізійної комісії емітента Чучко Валентина Миколаївна (паспорт СЮ 055413 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 01.11.2007 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0001 %. До призначення обіймала посади інженера ВТВ, інженера – технолога, начальника виробничого обліку, члена ревізійної комісії емітента.
2.21. член ревізійної комісії емітента Руденко Олександр Васильович (паспорт СВ 191511 виданий Шевченківським РВ УМВС України у Запорізькій області 30.03.2000 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0001 %. До призначення обіймав посади механіка, контролера ГТК, майстра, начальника групи технічного контролю, начальника виробництва, заступника начальника виробництва, члена ревізійної комісії емітента.
2.22. член ревізійної комісії емітента Коломоєць Володимир Семенович (паспорт СА 898217 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорізькій області 19.10.1998 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0002 %. До призначення обіймав посади майстра, начальника ГТК, начальника автоколони, начальника виробництва, начальника автоколони – заступника головного інженера, члена ревізійної комісії емітента.
Усі перелічені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Строк призначення (за винятком виконуючого обов”язки голови правління) – три роки. В. о. голови правління призначено строком до обрання постійного керівника правління.
29 квітня 2013 року на засіданні наглядової ради з членів наглядової ради головою ради обрано акціонера Плисенка Анатолія Васильовича (паспорт СА 758979 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 05.05.1998 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0003%. До призначення обіймав посаду начальника відділу, заступника директора, голови правління емітента.
29 квітня 2013 року на засіданні ревізійної комісії з членів ревізійної комісії головою комісії обрано акціонера Чучко Валентину Миколаївну (паспорт СЮ 055413 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 01.11.2007 р.). Частка у статутному капіталі емітента – 0.0001 %. До призначення обіймала посади інженера ВТВ, інженера – технолога, начальника виробничого обліку, члена ревізійної комісії емітента.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В. о. Голови правління Вайло Сергій Вікторович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
виконуючий обов'язки голови правління ПрАТ «ЗАТП 12329» Вайло Сергій Вікторович