Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 30.03.2007
Дата публікації 04.04.2007 09:59:44
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство «Запорізьке автотранспортне підприємпство 12329»
Юридична адреса* Україна, 69008, Південне шосе, 66, м. Запоріжжя
Керівник* Плисенко Анатолій Васильович - Голова правління ВАТ «ЗАТП 12329». Тел: 0612220897
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» повідомляємо про зміну пакетів власників акцій ВАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відповідно до даних Зведеного облікового реєстру рахунків власників цінних паперів станом на 30.03.07 р.:
- пакет акцій ПВІФ «Стратегія розвитку» ТОВ «КУА «Стратегія» (Україна 01133 м. Київ вул. Кутузова, 18/7, ЄДРПОУ 233046) з урахуванням збільшення становить 24.9947 %;
- пакет акцій ТОВ «Українське бюро оцінки» (Україна 01133 м. Київ вул. Кутузова, 18/7, ЄДРПОУ 31242835) з урахуванням збільшення становить 24.9947 %;
- право власності на пакет акцій в розмірі 49.9999 % набуло ТОВ «Фортранс Ліз» (Україна 60008 м. Запоріжжя Південне шосе, 75Б, ЄДРПОУ 34640822)
- пакет акцій держави в особі Фонда державного майна України відчужений повністю.


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління ВАТ «ЗАТП 12329» А.В. Плисенко

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління ВАТ «ЗАТП 12329» Плисенко Анатолій Васильович