Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 30.03.2007
Дата публікації 04.04.2007 09:51:42
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство «Запорізьке автотранспортне підприємпство 12329»
Юридична адреса* Україна, 69008, Південне шосе, 66, м. Запоріжжя
Керівник* Плисенко Анатолій Васильович - Голова правління ВАТ «ЗАТП 12329». Тел: 0612220897
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів ЗАТ „СК „Українська страхова група” 30.03.2007 р. (протокол № 10 від 30.03.2007 р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб ЗАТ „СК „Українська страхова група”:

- на підставі заяви про вихід з членів Наглядової ради, звільнено з посади – Члена Наглядової ради Весельського Сергія Броніславовича (паспорт: серія СО № 708058 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.08.2001 р.), часткою в статутному капіталі не володіє, на даній посаді перебував з 29.06.05 р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- в зв’язку з переобранням акціонерами, звільнено з посади Члена Наглядової ради – ТОВ „Комфорт-тревел плюс”, частка акціонера в статутному капіталі складає 3,9500 %, на даній посаді представник акціонера перебував з 20.04.06 р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- призначено на посаду Голови Наглядової ради на строк три роки – акціонера Гордієнка Петра Леонідовича (паспорт: серія СО № 216637 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.09.1999 р.), посади, що займав раніше: Президент ПАРД; Радник Голови Правління АКБ „Автозазбанк”; ТОВ „Вісник фондового ринку”: заступник головного редактора; Міжнародний науково-технічний університет: зав. кафедрою менеджменту, доцент; Радник Голови Правління ВАТ АБ „Укргазбанк”, частка акціонера в статутному капіталі складає 0,0002 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- призначено на посаду Члена Наглядової ради на строк три роки – акціонера ТОВ „Укрфінсервісгруп”, частка акціонера в статутному капіталі складає 0,0004 %,

- на підставі відповідної заяви, звільнено з посади – Члена Ревізійної комісії – Зубченко Оксану Миколаївну (паспорт: серія СН № 238908 виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві 25.07.1996 р.), часткою в статутному капіталі не володіє, на даній посаді перебувала з 21.01.05 р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Голови Ревізійної комісії на строк три роки – акціонера Панасюка Юрія Олександровича (паспорт: серія СН № 510042 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.07.1997 р.), посади, що займав раніше: АК АПБ „Україна”, головний економіст; АКБ „Укрсоцбанк” (остання посада – заступник начальника ОПЕРУ головного офісу); Заступник Голови Правління ВАТ КБ „Іпобанк”, частка акціонера в статутному капіталі складає 0,0002 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

Зазначена нижче, особа, підтверджує достовірність інформації, що міститься в даному повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України.
Голова Правління ЗАТ „СК „Українська страхова група” Нельга Павло Олександрович.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова Правління Нельга Павло Олександрович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління ВАТ «ЗАТП 12329» Плисенко Анатолій Васильович