Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 09.07.2010
Дата публікації 12.07.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство «Запорізьке автотранспортне підприємпство 12329»
Юридична адреса* Україна, 69008, Південне шосе, 66, м. Запоріжжя
Керівник* Плисенко Анатолій Васильович - Голова правління ВАТ «ЗАТП 12329». Тел: 0612220897
E-mail* atp12329@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»
повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента

09 липня 2010 року загальними зборами ВАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» внесено зміни до складу посадових осіб емітента – переобраний склад правління, наглядової ради та ревізійної комісії товариства.

1) Змінено склад правління:
- звільнено зі складу правління в зв’язку з припиненням трудових відносин з товариством за власним бажанням члена правління Патенко Миколу Івановича (паспорт серiї СВ 682225, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Запорiзькiй обл. 13.06.2002 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.000%), який перебував на посаді з 30.04.2007 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено зі складу правління в зв’язку з припиненням трудових відносин з товариством за власним бажанням члена правління - головного бухгалтера правління Бистрову Ольгу Степанівну (паспорт СВ 147566 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 27.01.2000 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0001 %), яка перебувала на посаді з 30.07.2001 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено терміном на 5 років головою правління ВАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» Плисенко Анатолія Васильовича (паспорт СА 758979 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 05.05.1998 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0002%). До призначення обіймав посади спеціаліста, провідного спеціаліста, головного спеціаліста, начальника служби перевезень, заступника директора, директора, голови правління емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено терміном на 5 років заступником голови правління ВАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» Педака Олега Юрійовича (паспорт СВ 679773 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорізькій області 20.06.2002 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %). До призначення обіймав посади спеціаліста, провідного спеціаліста, головного спеціаліста, заступника директора з перевезень, заступника голови правління емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено терміном на 5 років членом правління - головним бухгалтером правління Лахіну Анастасію Олександрівну (паспорт СВ 900910 виданий Ленінський РВ УМВС України у Запорізькій області 08.02.2005 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %). До призначення обіймала посаду бухгалтера емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено терміном на 5 років членом правління ВАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» Вайло Сергія Вікторовича (паспорт СВ 924043 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорізькій області 15.04.2005 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %). До призначення обіймав посади спеціаліста, начальника служби перевезень емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено терміном на 5 років членом правління ВАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» Атамась Анатолія Івановича (паспорт СВ 034931 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорізькій області 12.08.1999 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %). До призначення обіймав посади майстра, начальника АРМ, начальника виробництва, головного інженера емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначення відбулися в зв’язку з обранням нового складу правління. Рішення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 09.07.2010 р. (протокол № 7).

2). Призначено членами наглядової ради емітента терміном на 5 років:
- акціонера ВАТ - товариство з обмеженою відповідальністю «Фортранс Ліз» (код за ЄДРПОУ 34640822, частка в статутному капіталі – 99.9893 %).
- акціонера ВАТ Самелюк Ірину Францівну (паспорт СА 214333 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорізькій області 14.09.1999 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0000 %). До призначення обіймала посади юрисконсульта та члена наглядової ради емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- акціонера ВАТ Бєлєцького Петра Єфремовича (паспорт СВ 061785 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 21.09.1999 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0001 %). До призначення обіймав посади майстра, виконроба, провідного інженера відділу капітального будівництва, члена наглядової ради емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначення відбулися в зв’язку з обранням нового складу наглядової ради. Рішення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 09.07.2010 р. (протокол № 7).

3). Змінено склад ревізійної комісії:
- звільнено зі складу ревізійної комісії в зв’язку з обранням нового складу ревізійної комісії акціонера Кісуріну Людмилу Антонівну (паспорт СА 820871 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорізькій області 20.08.1998 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0001 %), яка перебувала на посаді з 30.04.2007 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено членами ревізійної комісії емітента терміном на 5 років:
- Чучко Валентину Миколаївну (паспорт СЮ 055413 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 01.11.2007 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0001 %). До призначення обіймала посади інженера ВТВ, інженера – технолога, начальника виробничого обліку, члена ревізійної комісії емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Руденко Олександра Васильовича (паспорт СВ 191511 виданий Шевченківським РВ УМВС України у Запорізькій області 30.03.2000 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0001 %). До призначення обіймав посади механіка, контролера ГТК, майстра, начальника групи технічного контролю, начальника виробництва, заступника начальника виробництва, члена ревізійної комісії емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Коломоєць Володимира Семеновича (паспорт СА 898217 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорізькій області 19.10.1998 р., частка у статутному капіталі емітента – 0.0002 %). До призначення обіймав посади майстра, начальника ГТК, начальника автоколони, начальника виробництва, начальника автоколони – заступника головного інженера емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначення відбулися в зв’язку з обранням нового складу ревізійної комісії. Рішення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 09.07.2010 р. (протокол № 7).
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління ВАТ «ЗАТП 12329» Плисенко Анатолій Васильович