Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 03114164
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 12329"
Дата, на яку складено інформацію: 23.04.2019
Склад інформації
Структура власності приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі Подивитися