Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Приватне акціонерне товариство "Запорізьке автотранспортне підприємство 12329" - 03114164

Регулярна інформація за 2007 1 квартал
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 26.04.2007
Дата останнього розміщення: 26.04.2007

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Переглянути
Основні відомості про випущені акції Переглянути
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність Переглянути
Квартальна фінансова звітність підприємства Переглянути